0

Privacy

jouw gegevens zijn veilig

Geen cookie

Privacy Statement

Waarom krijg je geen cookie-melding op de website van Creatievelink? Het antwoord is heel eenvoudig: Creatievelink is erg kieskeurig in de software en systemen die gebruikt worden en maakt privacybewuste keuzes. De website van Creatievelink is daardoor vrij van cookies die jouw persoonsgegevens verzamelen! Deze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden een persoonsgegeven. Het tonen van een cookiemelding is daardoor niet nodig.

Worden er dan helemaal geen cookies gebruikt?
Jawel, uitsluitend van Google Analytics om inzicht te krijgen hoeveel bezoekers de website bezoeken.

Creatievelink respecteert jouw privacy en handelt uiteraard conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het privacybeleid staat exact wat wij met jouw gegevens doen. Het komt er op neer, dat wij deze alleen gebruiken voor een soepele en eenvoudige dienstverlening richting jou. Zoals het hoort...